• Enfant encore trop jeune
  Một nách ba đứa con dại
  avoir à sa charge trois enfants encore trop jeunes
  Enfant mort jeune
  Nghĩ đến đứa con dại , chị ấy khóc
  elle pleure en pensant à son enfant mort jeune

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X