• Être humain; personne
  (nghĩa xấu) individu
  Con người ấy ai cần làm chi
  et cet individu , personne n'en veut
  Humain
  Tình cảm con người quí
  le sentiment humain est précieux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X