• Avoir les côtes en long
    dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
    ne faire que manger et passer son temps à se coucher; avoir les côtes en long

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X