• Qui a mangé à sa faim
  (hóa học) saturé
  Hợp chất no
  composé saturé
  À satiété
  Uống no
  ��boire à satiété
  Ruộng no nước
  ��rizière qui a re�u de l'eau à satiété
  no bụng đói con mắt
  avoir les yeux plus gros que le ventre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X