• Faire du bien (à quelqu'un); rendre service (à quelqu'un)
  Vouloir bien
  Anh làm ơn chuyển hộ tấm ảnh này cho ...
  vous voudriez bien transmettre cette photo à ...
  làm ơn mắc oán ; làm ơn nên oán
  rendre le mal pour le bien

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X