• Séculaire; pérenne; de longue date
  Thành kiến lâu đời
  préjugés séculaires
  Truyền thống lâu đời
  tradition pérenne
  Người bạn lâu đời
  un ami de longue date

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X