• Doux; bonhomme
  Một người cha lành
  un père doux
  En bon état; non déchiré
  Quần áo lành
  vêtements en bon état ; vêtements non déchirés
  Inoffensif; bénin
  Con chó lành
  chien inoffensif
  Salubre; sain
  Không khí lành
  air salubre
  Guéri
  người bệnh đã lành
  le malade est guéri
  Faste; bénéfique
  Ngày lành
  jour faste
  Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
  ménage déuni , où le mari cherche la petite bête à sa femme
  tốt danh hơn lành áo
  bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X