• Mis à nu; sans déguisement; cousu de fil blanc
  Lòng tham lộ liễu
  ambition mise à nu
  Lời tuyên bố lộ liễu
  une déclaration sans déguisement
  Sự giả đò lộ liễu
  une affectation cousue de fil blanc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X