• (thông tục) tripoter; patouiller
  đứa này thích máy ngăn kéo
  cet enfant aime à tripoter dans un tiroir
  Mày đừng máy vào đồ đạc của tao
  ne patouille pas dans mes affaires

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X