• Immuniser
  gây miễn dịch
  immunigène;
  huyết thanh miễn dịch
  sérum immunisant; immunosérum;
  sự miễn dịch
  immunité;
  sự tạo miễn dịch
  immunisation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X