• (tiếng địa phương) cabane de branchage (pour l'élevage des vers à soie)
  S'écarter; faire une esquive
  mình để cho người ta đi
  s'écarter pour livrer passage aux autres
  mình tránh quả đấm
  faire une esquive pour éviter un coup de poing; esquiver un coup de poing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X