• Riz gluant
  Bánh nếp
  pain en riz gluant
  Thóc nếp
  paddy de riz gluant
  Gluant (en parlant du riz)) ; tendre et blanc (en parlant du ma…s)
  Ngô nếp
  ��ma…s tendre et blanc
  Pli ; repli
  Chiếc váy xếp nếp
  ��une jupe à plis
  nếp giả
  ��faux pli
  Nếp bẹn
  ��(giải phẫu học) pli de l'aine
  Nếp mỡ
  ��(giải phẫu học) repli adipeux
  Habitude
  Nhiễm nếp xấu
  ��contracter une mauvaise habitude
  Manière ; fa�on ; mode
  Nếp suy nghĩ nếp nhà
  nếp nhà
  nếp tẻ
  avoir comme enfants et gar�on et fille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X