• Laid; disgracieux; moche
  ta không đến nỗi xấu
  elle n'est pas si laide
  Một tòa nhà xấu
  un monument laid
  Mauvais; vilain; (thân mật) fichu
  Gỗ xấu
  mauvais bois
  Tính nết xấu
  un mauvais caractère; (thân mật) un fichu caractère
  Trời xấu
  mauvais temps; vilain temps
  Néfaste
  Ngày xấu
  jour néfaste
  Honteux; déshonorant; avilissant
  Ăn cắp xấu lắm
  c'est bien honteux de commettre un vol
  điều xấu lây
  éclaboussure
  xấu chàng hổ ai
  si le mari est honteux, la femme ne l'est pas moins
  xấu đi
  empirer
  xấu hay làm tốt
  une porte mal engraissée chante
  xấu hơn
  pire; pis
  xấu nhất
  le pire
  xấu như ma lem
  mal
  Ăn mặc xấu
  ��mal habillé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X