• Contempler; considérer
  Ngắm phong cảnh
  contempler un paysage
  Ngắm bức tranh
  considérer un tableau
  Viser
  Ngắm con chim
  viser un oiseau
  Ngắm đích bắn
  viser l'objectif pour tirer
  bộ ngắm
  viseur
  Bộ ngắm oanh tạc
  ��viseur de bombardement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X