• Sculpter.
  Tạc tượng
  sculpter une statue.
  Graver.
  Nhớ một sự kiện như tạc vào lòng
  se souvenir d'un fait comme s'il était gravé dans son coeur
  giống như tạc
  se ressembler comme deux gouttes d'eau.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X