• Rappeler; ressusciter
  Nhắc lại một kỉ niệm
  rappeler (ressusciter) un vieux souvenir
  Répéter; réitérer; reprendre.
  Nhắc lại thí nghiệm
  répéter une expérience
  Nhắc lại lời mời
  réitérer une invitation
  Nhắc lại một chuyện từ đầu
  reprendre un fait depuis le début
  nhắc đi nhắc lại
  ressasser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X