• Sacrifier.
  Thí thân mình cứu bạn
  sacrifier sa vie pour sauver son ami
  Đánh cờ thí tốt
  sacrifier un pion au jeu à contre-coeur.
  Ngần ngại mãi mới thí cho mấy đồng
  donner à contre coeur quelques dongs après de longues hésitations.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X