• Troubler
  Phá rối trật tự trị an
  troubler l'ordre
  Public
  Phá rối đám hội
  troubler une fête
  Harceler
  Phá rối quân địch
  harceler l'ennemi
  Phá rối nghị trường
  faire de l'obstruction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X