• (từ cũ, nghĩa cũ) secrétaire (d'un service administratif)
  Ordonner (en parlant d'une génie, d'une autorité supérieure)
  Quan phán rằng
  le mandarin ordonne que
  (thông tục) ne faire que parler
  chỉ phán chẳng làm nên thân
  il ne fait que parler et ne fabrique rien de bon
  nói như thánh phán
  parler comme un oracle...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X