• Provenir de partir de
    ý kiến đó phát xuất từ một nhận thức sai lầm
    cette opinion provient d'une conception erronée

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X