• Quartier
  Phường Hàng Bài
  quartier Hangba…
  (từ cũ, nghĩa cũ) corporation; guilde
  Phường thợ nhuộm
  corporation des teinturiers
  (từ cũ, nghĩa cũ) troupe
  Phường chèo
  troupe de théâtre populaire
  (xấu) espèce
  Chúng cũng một phường với nhau
  ils sont de la même espèce
  (địa phương) tontine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X