• Teindre
  Nhuộm vải
  teindre des étoffes
  Nhuộm tóc
  teindre ses cheveux
  cây cho chất nhuộm
  plantes tinctoriales
  màu nhuộm
  teinture
  xưởng nhuộm
  teinturerie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X