• Rebelle
  Đạo quân phản nghịch
  une armée rebelle
  Tra†tre, félon
  Chư hầu phản nghịch
  un vassal félon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X