• Estimer; avoir de l'estime pour
  Được quần chúng quý mến
  estimé du puplic; qui jouit de l'estime du public
  Quý mến bạn
  avoir de l'estime pour ses amis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X