• Lancer; jeter
  Quăng hòn đá
  lancer (jeter) une pierre
  Quăng xuống biển
  jeter à la mer
  Quăng súng bỏ chạy
  jeter son fusil et prendre la fuite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X