• Point de vue; optique; perspective
  Tôi tán thành quan điểm của anh
  je partage votre point de vue
  Quan điểm mác xít
  perspective marxiste
  Opinion; position
  Quan điểm chính trị
  opinions politiques
  Quan điểm triết học
  position philosophique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X