• (từ cũ, nghĩa cũ) ayant des rapports étroits
    Những vấn đền quan thiết đến đời sống nhân dân
    problèmes ayant des rapports étroits avec la vie du peuple

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X