• Statut; réglementation
  Quy chế viên chức
  statut des fonctionnaires
  Quy chế lao động
  réglementation du travail
  thói nệ quy chế
  réglementarisme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X