• (từ cũ, nghĩa cũ) rassembler
    Quy tập mộ vào nghĩa trang
    rassembler les tombeaux au cimetière

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X