• Se désagréger; se déliter; s'effriter
  Vôi ra
  chaux qui se délite
  Tường ra từng mảng
  mur qui s'effrite par morceaux
  Se disloquer; se dissoudre
  Đám bạc sòng
  partie de jeu qui se dissout
  bọt mép
  dépenser sa salive; perdre sa salive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X