• Bord; lisière; marge
  Mép bàn
  bord de la table
  Mép vải
  lisière d'une étoffe
  Mép trang in
  marge d'une page imprimée
  (y học) lèvres
  Mép vết thương
  les lèvres d'une plaie
  (giải phẩu học) commissure des lèvres; commissure
  Mép ngoài mắt
  commissure externe des paupières
  Tranche
  Mép tấm ván
  tranche d'une planche
  Mép sách
  tranche d'un livre
  mồm loa mép giải
  grand gueulard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X