• (variante phonétique de tầng).
  Nhà từng
  maison à étages;
  Từng ong
  rayon d'une ruche.
  Chaque.
  Từng người
  chaque personne;
  Từng lúc
  chaque instant.
  Tel.
  Từng ấy
  une telle quantité;
  Số tiền từng ấy
  une telle somme;
  Từng ấy giấy thì sao đủ
  une telle quantité de papier ne pourra pas suffire.
  Par; à.
  Đi từng nhóm
  aller par groupes;
  Vào từng người một
  entrer un à un;
  Dịch từng chữ một
  traduire mot à mot.
  Déjà; plusieurs fois; à maintes reprises
  Tôi đã từng nghe nói về việc này
  j'ai déjà entendu parler de cette affaire;
  Tôi đã từng gặp
  je l'ai vu plusieurs fois;
  Tôi đã từng nhắc anh điều đó
  je vous l'ai répété à plusieurs reprises.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X