• Verser
  Rót rượu vào cốc
  verser du vin dans un verre
  (kỹ thuật) jeter
  Rót kim loại vào khuôn
  jeter le métal dans un moule
  (khẩu ngữ) octroyer
  Rót kinh phí
  octroyer des crédit
  (khẩu ngữ) diriger
  Rót đạn vào đồn địch
  diriger son tir sur le poste ennemi
  như rót vào tai
  être très agréable à entendre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X