• Indulgent; bienveillant
    Rộng lượng với người dưới
    indulgent (bienveillant) à l'égard des inférieurs

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X