• Se donner des airs
  Ra vẻ học giả
  se donner des airs de lettré
  Avoir l'air
  Ra vẻ bằng lòng
  avoir l'air content
  (thông tục) chic
  Trông ra vẻ lắm
  para†tre bien chic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X