• Légèrement br‰lé; roussi; cramé.
  Da sém nắng
  peau légèrement br‰lée par le soleil;
  Quần áo bị sém
  linge cramé (roussi) au repassage.
  Gratin de riz.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X