• Soleil
  Trời nắng
  il fait (du) soleil
  Ngoài nắng
  au soleil
  Phơi nắng
  exposer au soleil; sécher au soleil
  Journée ensoleillée; journée de soleil
  Phơi thóc năm nắng liền
  faire sécher du paddy au soleil cinq journées de suite
  nắng cháy đồi
  soleil br‰lant
  nắng xiên khoai
  rayons br‰lants du soleil de l'après-midi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X