• (động vật học) xem cá song
  (thực vật học) rotang à cordes; rotang à cannes; rotin.
  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) fenêtre.
  Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng
  (Nguyễn Du) devant la fenêtre; le loriot jaune chante.
  Barreau de fenêtre ; barreau; grille.
  Song sắt
  barreaux de fer; grille de fer.
  Mais; toutefois; cependant; pourtant; seulement.
  đồng ý song đòi bảo đảm
  il consent; mais (seulement) il demande des garanties.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X