• Peu cuit; saignant; légèrement ébouillanté.
  Miếng bít tết tái
  un biftek saignant
  Phở tái
  soupe chinoise à viande légèrement ébouillantée.
  Légèrement séché.
  Tỏi tái
  ail légèrement séché.
  Blême; pâle.
  Nước da tái
  un teint pâle; un teint blême;
  Giận tái người
  être blême de colère; pâlir de colère;
  Sợ tái người
  être blême de peur; blêmir de peur
  tai tái
  légèrement blême; légèrement pâle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X