• Autel (des divinités tao…stes).
  Lập tĩnh thờ
  dresser un autel (pour le culte des divinités tao…stes).
  (từ cũ, nghĩa cũ) service à opium.
  Calme ; tranquille.
  Chốn rất tĩnh
  un coin très calme.
  Statique.
  Trạng thái tĩnh
  état statique.
  Sédentaire.
  Công tác tĩnh
  travail sédentaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X