• Être d'un commun accord; s'entendre très bien.
    Hai người bạn tương đắc với nhau
    deux amis qui s'entendent très bien.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X