• Particulier, personne privée.
  Tài sản gia
  bien des particuliers.
  Privé.
  Công nhân gia
  ouvriers d'une entreprise privée.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X