• Loger à titre provisoire; camper.
    Chúng tôi tạm trú khách sạn
    nous campons à l'hôtel.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X