• Nécessairement.
    Anh lên phố tất phải qua nhà tôi
    vous allez en ville, nécessairement vous passerez devant ma maison.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X