• (từ cũ, nghĩa cũ) quitter le monde ; mourir.
  Se retirer du monde ; vivre en ermite.
  Tia
  Rayon.
  Tia sáng
  rayon de lumière ;
  Tia tủy
  (thực vật học) rayon médullaire ;
  Tia vây
  (động vật học) rayon de nageoire.
  Filet ; jet ; trait.
  Tia nước
  un filet d'eau ;
  Tia lửa sáng
  un trait de feu.
  Étincelle ; lueur.
  Tia thiên tài
  une éticelle de génie ;
  Tia hi vọng
  une lueur d'espérance.
  Jaillir ; fuser.
  Mủ tia ra
  pus qui fuse.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X