• Maximum; maximal; plafond.
  Hiệu xuất tối đa
  rendement maximum;
  Giá tối đa
  prix plafond
  Nhiệt độ tối đa
  température maximale.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X