• Chaleur
  Hàn nhiệt
  froid et chaleur
  Lượng nhiệt
  quantité de chaleur
  Biến đổi nhiệt thành năng
  transformation de la chaleur en énergie mécanique
  Thermique
  động nhiệt
  moteur thermique
  Échauffant
  món ăn nhiệt
  mets échauffant
  bền nhiệt
  thermostabile; thermostable
  đối lưu nhiệt
  thermoconvection
  hướng nhiệt
  (thực vật học) thermotropique
  không bền nhiệt
  thermolabil
  khuếch tán nhiệt
  thermodiffusion
  liệu pháp nhiệt
  (y học) thermothérapie
  mất nhiệt
  (sinh vật học, sinh lý học) thermolyse
  phép đo nhiệt
  thermométrie
  sinh nhiệt
  thermogène
  trao đổi nhiệt
  (vật lý học) thermicité
  bị nhiệt miệng
  avoir la bouche en feu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X