• Somme
    Con người tổng hòa các quan hệ hội
    l'homme est une somme des rapports sociaux

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X