• Commune; village
  (nói tắt của hợp tác xã) coopérative (de production artisanale)
  (từ cũ, nghĩa cũ) homme d'un certain rang (dans les villages)
  thông tục ông nhà tôi
  mon mari
  nhà tôi
  ma bourgeoise; ma femme.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X