• Masser; rassembler; se rassembler; se masser.
  Quần chúng tụ tập quảng trường
  la foule s'est rassemblée (s'est massée) sur la place;
  Tụ tập quân
  masser des troupes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X